در حالی که سبک های مختلف فیلتر پرس ها متفاوت عمل می کنند، همه آنها تحت اصول مشابهی عمل می کنند. دوغاب آب مخلوط با مواد جامد با استفاده از پمپ تغذیه به داخل پرس پمپ می شود. پس از داخل پرس، فشار - اغلب از یک پمپ گریز از مرکز یا دستگاه مشابه - دوغاب را از طریق محفظه های ساخته شده از صفحات فیلتر می راند. این ناخالصی‌ها را از آب جدا می‌کند زیرا «کیک‌های فیلتر» مواد جامد روی فیلترهای دستگاه جمع می‌شوند. هنگامی که محفظه های یک فیلتر پرس پر شد، چرخه فیلتراسیون آن کامل می شود و دستگاه کیک های فیلتر را آزاد می کند. این کیک ها به راحتی جدا می شوند و به شما امکان می دهند آب خود را در آن فیلتر کنید.

image
For your travel needs visit www.urgtravel.com