لیست قیمت کیت پی ار پی

Comments · 21 Views

مزایای استفاده از کیت پی ار پی وین طب


پلاسمای غنی از پلاکت چیست و تزریق پی آر پی چیست؟
در درمان پلاسمای غنی از پلاکت از تزریق غلظت پلاکت های خود بیمار برای تسریع بهبودی تاندون ها، رباط ها، عضلات و مفاصل آسیب دیده استفاده می شود. به این ترتیب، تزریق کیت پی ار پی از سیستم درمانی هر بیمار برای بهبود مشکلات اسکلتی عضلانی استفاده می کند.
تزریق کیت پی ار پی prp kit با برداشتن یک تا چند لوله از خون خود و عبور دادن آن از طریق یک سانتریفیوژ برای متمرکز کردن پلاکت ها تهیه می شود. سپس این پلاکت های فعال شده مستقیماً به بافت آسیب دیده یا بیمار بدن شما تزریق می شود. این فاکتورهای رشد را آزاد می کند که باعث تحریک و افزایش تعداد سلول های ترمیمی تولید شده توسط بدن شما می شود.
گاهی اوقات از تصویربرداری اولتراسوند برای هدایت تزریق استفاده می شود. عکس های زیر تزریق کیت پی ار پی را به تاندون پاره شده بیمار نشان می دهد. راهنمای اولتراسوند در سمت چپ و تزریق در سمت راست نشان داده شده است.
سونوگرافی تزریق پی آر پی و عکس از تزریق سوزن پلاکت های بیمار به داخل پارگی تاندون.
پلاسمای غنی از پلاکت به طور قابل توجهی روند بهبودی را بهبود می بخشد و استفاده از تزریق کیت پی ار پی برای درد شانه ناشی از پارگی روتاتور کاف، برای پارگی تاندون آشیل و سایر آسیب های بافت نرم رایج تر شده است.

Read more
Comments
For your travel needs visit www.urgtravel.com